Nicks com L ― Nomes FF com a letra L Masculino e Feminino

Atualizado em: 21 de setembro de 2023 Por Mobileverso

Nicks e nomes personalizados que começam com a letra L.

Seja bem-vindo à nossa série especial, onde exploramos nicks que começam com cada letra do alfabeto. Buscar por nicks que começam com caracteres específicos pode ser um passatempo divertido e uma maneira de encontrar algo que se alinhe com sua personalidade. Além disso, pode ser que você esteja procurando por nicks que comecem com uma determinada letra para cumprir certos requisitos em jogos ou para combinar com amigos, por exemplo.

Neste artigo, o Mobileverso lista várias ideias de Nicks e Nomes com a letra L, para serem usados em jogos online, como Free Fire, Farlight, Roblox e LoL, ou então como nome de usuário em redes sociais como o Tiktok, Twitter ou Instagram. Acesse os links de cada nome para conhecer mais sobre eles.

Nicks com a letra L Personalizados

Aqui estão alguns nomes com a letra L retirados de nossa página de Nomes para Free Fire:

 • L⁷ᅠBRUXOツ
 • Luffyᅠᵘᵐᵖ ⚡么
 • ⚡☯LACOSTE⚡☯™
 • !Legithㅤkrl☯
 • Lmㅤtwo9ㅤfxㅤ†
 • ༒ꓐLECKZINHO༒
 • ⓥㅤLOSㅤFENIX
 • ϟ LUA ✿
 • lmᅠtwo9ᅠFxㅤ交
 • LACOSTADO×᷼×
 • !Lostxᅠrs⚡么
 • @LOBOㅤMALㅤTV
 • ʟᴜᴀ  ☪
 • ™Luffyㅤ☂
 • L7ㅤBELLA.xㅤ么
 • @ Lobozzk⛺
 • ʟʟㅤᴍᴀғɪᴏsᴏ⚡☯
 • LOUDㅤBAK!ⲭꖉ
 • ʟᴛxㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
 • ╰☆╮LUꓠꓥㅤ☪
 • Luffy ㅤxit愛
 • lrx7ㅤapela!
 • LUFFYᯤ⁹⁹⁹
 • ᵍʳᵉᵍᵒⲦλLꓲᙟλ☯
 • 『ʟꪱԍʜᴛ』
 • ʟɪʟ ʏᴢᴀɪᴀs
 • LÔR A
 • LRS cеcі
 • LỈꓐꓣỈAꓠꓳᴮᴿ
 • LOS GANGSTE
 • 91ㅤʟɪᴠɪᴀᴿᴶ
 •  021 Lzzin
 • Leandroᴮᴿ༒꧂
 •  Lyonツ
 • ⓋLOUDᴊᴜᴊᴜʙᴀ愛
 • Lz  Pedro ☂
 • !Lincoln ᴷ
 • Lorenzo 😻👊
 • L Ӄuyt 79☂
 • ㄥ匚ㅤ Luky 愛
 • Luanzin.⚡ⓥᅠᅠ
 • ☯lima☯₁₅₇
 • Ꮳⴼꥃᘳꥃʟ
 • L  Erickⁿᵗʲ
 • ꧁Lolly꧂
 • ʟⳙꭤռ ⚡☆
 • L E L Ê ᯤ⁶⁹
 • L U N A ★
 • ʟɢᴅ xɪᴛᴀᴅᴀ彡
 • @LELÊㅤ★
 • Lmㅤtwo9ㅤfx
 • LØ$ㅤDG⁶⁹
 • ! luiza.xt ぁ
 • L a y sᔿᴰᔿ
 • LK Flox rlq☯
 • Largatixo
 • LUK④N
 • !lais✿
 • LEO²⁴⁴ ☂
 • ꓰꓫꓰⅯꓑLОᴮᵒˢˢ
 • ⚡LCS_091⚡
 • @LOIRAᴳˢᵀᙆ
 • leeh a única
 • ߋⱀʟ.mariia么
 • @LEVI.B Ⓥ
 • Ⓥ LOST
 • Lucenaмᴅм×͜×
 • LUCAS6ㅤ亗⸼
 • ㅤLaranjinha
 •  lopes
 • 我是LUFFY021
 • ʟᴇᴏᴢɪɴ
 • LEÃO_FF⚡
 • LIONS BLACKⓥ
 • LJ¹⁵⁷ツ
 • L4 ˣᶦᵗ¹⁵⁷
 • ⓥᴹㅤꓣЕLAⅯРAǤꓳ
 • ʟʙ ᴅᴀᴍᴀ ⁰ᒾ⁷
 • LUA   ϟ
 • LARIH
 • LUNAᣵªᵈ愛
 • ⸸ Luisaa ⸸
 • LyNox  𒉭
 • !Lc.xp⁷ 么
 • luiz ☂
 • ΛŁŤϞᅠleeh⁷ ☕
 • λl λ Ƞㅤ
 • Ꮐʟꫀᵢ᥉ᴏɴ
 • Lzinnn ⁷⁷⁷
 • ʟᴍ ɢᴇᴏᴠᴀɴɪ
 • #Lightⁿᵗʲ
 • lay!  :(
 • LEANDRO
 • luizz
 • #ㅤ∀ꓠꓖꓰL
 • Lila Love  
 • LV Souzahⁿᵗʲ
 •  ༒† ladwig ⚡
 • Ꭱ!LTON
 • Lethy⁷ L4 ☕
 • Lone wolf 愛
 • !Legith krl☯
 • @Lh da zaya
 • lypexx  x 文
 • ʟᴜᴄᴄ𝟺sㅤ⚡
 •  Ⓥleøn⚡
 • ʟᴀʀʏ♨
 • Lnzada  ⚓
 • @LUᅠFF ×᷼×
 • Lucas tkkꖅ
 • Liv do cr7̶
 • ʟᴀɪɪs ♋
 • LUPLAY〠ᴿᴱᴰ
 • ʟօֆ ʍǟɖʀʊɢǟネ
 • ༒LORTIS.༒
 • L A P I D IⓋ
 • ʟsㅤꓒєʟก ☯
 • LIMA⁹³ xis7
 • Luannʟᴜᴀɴɴ
 • ϟ  Luiz
 • LU⳻ ︩⳺CA
 • LoTriplo
 • Leticia 
 • ⚡LØF¥ZiNHº炎⚡
 • LF deusaᶸᵐᵖ
 • Leeh™ t'soca
 • lucky 1v4 愛
 • Losttㅤ么
 • ! L U I S ᅠꚠ
 • ʟᴛㅤᴘᴀᴛʀᴏᴀ✓
 • LT MR7
 • LUA  ᵐᵖ⁴⁰
 • ₲₳ᗽꝚ∑Lʰˢ
 • Lㅤㅤmessiᴮᴿᴻ
 • 独︙Lauren ✌
 • Loirin ☂
 • LEGENDARI †
 •   LGP³³³ᅠᅠ
 • ㅤL3ㅤMɑvi ღ
 • láisson☁
 • ʟᴢɪɴʜᴀ  ☁
 • LC ZAZAH×͜×
 • LOPEZS☯
 •  СL CλꓣⓁꓳՏⓋ
 • Lopes ♱Տ
 • Lipe7kkj ☯☃
 • ꧁༒ᎠⴹꓳLɅꓠᎠꓳ༒꧂
 • ᶦ ᵃᵐ LARA
 • L I C H ⻫
 • LUFFYᵡᶡ
 • lonely   ᙆᴢᙆ
 • ˣᐪㅤᏙıʟãߋ ☔
 • ™LOKINHA☂ღ
 • LKzinNㅤ⁴⁴⁴ㅤ†
 • ༺LUCAS༻☯ᯤ⁹⁹⁹
 • Ludmiloᵘᵐᵖ☂
 • Legith krl ツ
 •  ВLꓮꓚΚ 愛
 • ʟᴇɴᴅᴀʀɪᴏ ᴍᴛs
 • Lacrok.xitㅤ☕
 • ㅤLILITH 么
 • LOIRA ㅤꪰꪰꪰꪰ
 • LUCK 〠
 • ᶠᴬᴵᵀLORDㅤ77ツ
 • ⵊꔋꓥL͛Օ
 •  ʟɪʟʟʏ ღ
 • ꭚʟᴏᴠʀᴢ☆
 • ㅤlsㅤrzimᵐᵖ⁴⁰
 •   ʟᴀʀʏ ☁
 • LOS 4V4 〆
 • @ʟᴏɪʀɪɴʜᴀ დ﹫
 • @LOIRINHA დ
 • LKㅤBOBZINNㅤ†
 • Luffyㅤㅤ  么
 • LAYANE☁°᭄
 • Lc7 ツ
 • Lilith  么
 • LOUD SOUSA 7
 • LAGㅤᵝᵒˢˢ ⚡☯
 • LOS GIBBONS♩
 • LOS ADELE᭄
 • !ʟᴇɢᴛʜʰˢ
 • ﹫Lerda ﹫❄ 
 • !ʟᴜᴄᴋʏ⁷ 
 • LIPE  éBUT
 • !Lippe7么
 • LUꓥㅤ☪
 • LA BAK 
 • 5Ǥ Linda ♥⳻
 • ㅤꓰⅯꓰLLꓬ
 • +18 ᗽıеʟⅩ᥉
 • Leo ᴿᵏ
 • LILITH♥⳻
 • Leal a mimᅠ
 • LC JHON ☂
 • вʟaск⁷ ⁷ ⁷
 • ꜱꪱʟvʌ
 • Lㅤpedrix7
 • L7• KMz
 • Leozinᵐᵖ⁴⁰☯
 • LOS Rzn únic
 • Ѽ !Lipe7xs 
 • ⸸LOIRAᵛᶦᵖツ
 • LOSㅤDROGADAO
 • ⓋL4ㅤᴀꜱʜᴜʀᴀㅤ亗
 • ⸺♪Lucyfer⸸
 • lͫoͥvᷜeͣ
 • Léo么Ⓥ༒✙
 • Lobo malㅤ
 • Limaㅤㅤ文ㅤ
 • Lꓜⅼꓠꓠϟ
 • !ʟᴀᴅʏʙᴜɢ 被
 • lary gstzʚɞ
 • Los xitAdos✞
 • LUA۵ㅤNEGRA۵
 • LLL NANDO⁶⁹
 • ¡luizito!⁹⁹
 • !LACOSTEᵘᵐᵖ亗
 • legithㅤkrl
 • legit ᵘᵐᵖᅠ ⁷
 • LNSㅤEDZINᵒᶠᶠ
 • LXㅤMYSYERY†
 • LOIRO FF ᭄
 • ʟᴏᴠᴇ ɢᴀʙʏ ❤
 • Lᵒᴵᴿᴵᴺᴴᴬ႑ɝ
 • ᴮᴿLeo ☯
 • Luy ᶠᵘᶜᵏᅠ
 • LA⸁ㅤRICK.zn
 • LXZㅤƒłคмεหgσ
 • lolo .ᅠꚠ
 • Luan 么
 • loirase〆ual
 • Luffy. 
 •  LGBT 
 • Ldkzin 
 • ꧁leo༒ayla꧂
 • @lucifer⚠
 • Luana ×͜×
 • Lucifer 
 • Lucifer ᴬᴷ᭄
 • ꓥᎱ LACOSTE
 • lari gstz  ☆
 • Lobao7xis  ★
 • LETHY7 ꚠ
 • ⁕᷼⁕lan࿐
 • LIZZY 
 • ΤᏒꓑ  @LADY ꚠ
 • L̼ǾɃǾ♰ỌṀꓰĠA꧂
 • Lczin⁷ †
 • ⓋLara¹⁵⁷☂
 • Lgbt Fézin ✿
 • Lucasͦ
 • 愛Lobizenぁ
 • ꓮlᷜbͥeᷠrᷚ࿐
 • Lmtwo9!.么
 • ʟᴀʀᴀɴᴊɪɴʜᴀ_
 • Laranjinha 
 • ʟɪᴍᴀx.ˣᶦᵗ☂ 愛
 • LÊㅤPOSTAI
 • Lߎxaɴɴa
 • ☁LD_JHONY☯
 • ʟᴜғғʏ
 • L.K"soloㅤღ
 • ꧁L I S A꧂
 • Lucasx7 ☁
 • LØS L﹡U﹡A☪
 • ꧁᠓Ⲧἰꓳ✞ƘἱLL꧂
 • Lucasㅤ☂️
 •   ʟᴀᴅʏᅠᴄᴀᴛ ♰
 • Luuh♉ᯤ⁹⁹⁹
 • LUFFY MDM ʰˢ
 • ᵈᵃᣴᵏ lᧉɡеᥰԁ
 • ‽Loiro ᶢˢᵀᶻ
 • LUIZA⁷⁷⁷ᅠ☪
 • Lúcifer ⁴⁵
 • LA FAMÍLIA ㅤ
 • !lc.exeㅤ33
 • LUCAS╰☆╮
 • ⓋLZISS愛ᵘᵐᵖ
 • ㅤLP DEUSAꚠ
 • LLㅤpumbaⁿᵗʲ么
 • luiS ᔆᵃᵈ
 • L? ɴᴀᴅʏɴᴇᵃʳᵍ
 • ʟᴀᴜᴀɴᴇ
 • ༄ᶦᶰᵈ᭄ Lk⁴⁴⁴
 •  ʟɪғᴇ ①⓪
 • lima ᵝᵒˢˢ ⌛
 • LEMOS 
 • 乡LIBROㅤ8ᵐᵖ⁴⁰
 • @LCᴰᵉᶫᶺˢ
 • Lopez Mvp ᶾᶾ
 • LUNA✿
 • !lczinnㅤxiT
 • ꧁LACOSTE꧂✞ⓥ
 • Lm Lacoste!✿
 • LUFFY 157⚡
 • LLL KAUANX7
 • ʟ7 ᴘᴀᴛɪɴʜᴏ
 • LiLi✿
 • LOIRA ᯤ⁹⁹⁹
 • ʟᴜғғʏʰˢ®
 •  lzzffxㅤ!
 • Lendary! ᵘᵐᵖ
 • Leviota ☕
 • LUIZㅤOBB ᴠɪᴘ
 • LINDA ꨄㅤ
 • !LUCAS ᵐᵍ
 • ៩֟፝ɭLukeᶠʳ★
 • ʟ᧘ᥒꪩᴢღ☯࿐
 • L ꓳ ꓬ Ⅾ Ϟ
 • L7FIXᏫ
 • 4Lㅤ ˢᶣ⁰ᵗᶻᶻ
 • LD Kidyㅤ
 • 4LㅤvOvOzinhO
 • 4Lㅤᵥₒᵥₒᮧᵢₙₕₒ
 • Letty ᯤ⁹⁹⁹
 • LEGITH KRL
 • Lipe7 rs!
 • !Lostx rsア
 • LAyLA֟፝٭
 • !Leo7x 
 • Lucca king
 •  ʟɪɴs 𝟶𝟷𝟷
 • LC BEATRIZღ
 • ʟ7̶¹⁵⁷ᅠᅠ
 • ʟꪱʟꪱ ғꪱᴇʟ
 • LOIRAɢsᴛs
 • L.ㅤꓣyᥙ
 • luquEta 文
 • Loud thurˣᶤᵗ
 • Ⅼꓥ Lost⁷⁷⁷ᅠ☪
 • !么تLUA
 • LØRIN   ☂
 • LØBA MÁ
 • LC O LORD ♿
 • LC LORD BB ♿
 • LOLA²⁰²
 • ꧁ᙝߋlί٧ίλꫜⰙ♥꧂
 • LOSOTAKUS
 • ṀΛL⩔ΛD͛Ѳ
 • LÉ O ☂
 • ✞™LOPES☂ツ
 • ʟᴛᤁıᥢ⁕͜⁕
 • ʟᴅᴢɪɴㅤ〆
 • ҉L҉ᦴꚤ҉Z҉☂✟
 • lipe xrc★
 • ♱L̟E̟N̟D̟A̟♱
 • LUANA♥⳻ᅠ
 • L7.ˢˣ
 • lari ღ
 • LKZINNN χꪱᴛ™
 • LLㅤtheuㅤ愛
 • L⁷Chefinネᅠ
 • LOSㅤKO9愛
 • LN ¹⁵⁷ᅠᅠ
 • ꓗL ꓖꓢꓜꓲꓠ ☯
 • Luffy.xit愛
 • luffy ᵘᵐᵖ☯
 • ꓟꓰLꓜNY͛ 亗
 • 021 LEGIT™
 • lυcaѕlu
 • Lerda༆
 • LD BRUXO
 •  luq2x ★
 • ᴮᴿ꧁L҉λᗰᎮἶλǑ꧂
 • LP• Ruiva ꨄ
 • ꓢꓪꓥΤㅤLD
 • LEGIT !.愛
 • Lari.sx! 
 • ʟᴋʏㅤʙᴏʏʏ⁷
 • !Lp7.exe™么!
 • !Lostxㅤrsテ
 • LꛎRꛎ ᵍˢᵗᶻ ✿
 • LUA t'sᴏᴄᴀ
 • Lory ꨄ
 • Laidyᵍˢᵗᶻ꙳
 • Lua t'soca☆
 • LDZ!NN
 • !lima™
 • ΛLONE ꚠ
 • Ligeirinho☯
 • liaaㅤsolo★⁴⁴
 • ™ㅤLulúㅤᯤ⁹⁹⁹
 • ʟɪɢʜᴛ⸸
 • Lua☪☪☪
 • LYONcg ⚡
 • LIIPE.4Mㅤ爱么
 • ᶦ ᵃᵐ ᭄LZZX࿆™
 • 00  @LIPPE7
 • lorena愛☂
 • Lipezinsx7☯
 • ㅤʟᴢɪɴ⁷⁷¹ㅤ
 • LAIS༒
 • LKZINㅤxitᶠᵉ
 • La Moonツ
 • ㅤLK 
 • ԲⲭんLIPEOBB
 • Lucasᵘᵐᵖ
 • 么  LYAN ᄁ✓
 • 4Ζㅤ ʟᴢɴxㅤტ
 • Ᏼlacklist☁
 • ʟᴋsㅤᴛᴀᴛsᴜᴍɪ
 • ʟᴋsㅤʜɪᴛᴛʟᴇʀ☂
 • LiΜᵅꜰɪᴏꜱa࿆
 • ʟᴏʀʜᴀɴɴ
 • LN Theworse†
 • ! lc psico
 • !ʟᴋᴢɪɴɴ⚡
 • Lilith @.愛 
 • LᴇɴᴅʌⅬսı
 • ᴹᴿ°᭄LOKOTE炎
 • LawFire︧͡
 • ʟᴏs ʙᴏᴍʙᴀ ☂
 • 亗☯lua☯亗
 • LILITH
 • Layㅤღ
 • ᶦ ᵃᵐ @LUH ᥫ᭡
 • LUIZIN¹⁵⁷☯
 • ꧁༒LDV.SAMUH༒
 • !luaxᴘ
 • LOVEᵃˡ⁕͜⁕
 • LEVADOㅤㅤ才
 • LL henryˣᵒᵗᵃ
 • ʟsᴢɪɴxᴢᴋ  愛
 • LUZINHOⓧⒾⓉ
 • ʟᴏᴜᴅ  ᴇʀɪᴄᴋ
 • lulaㅤ
 • ♪LITTLE ᣵªᵈ
 • @LipexTT
 • LHzinㅤホ
 • L 7 ⁴⁴⁴
 • L 7 ᯤ
 • LUA  !k
 • LUA 炎
 • LETHY ᵀᵀᴷ
 • 愛 LUIZ ᴮᴿ
 • Lucas ⁷⁷⁷ᅠ
 • ♦LOKI♦
 • LA⸁ RED BULL
 • LIXOㅤHUMANO☂
 • lweezzx  ♿
 • !ʟᴜᴄᴋʏ 1ᴠ4么么
 • LG亗AFRICANO♋
 • LX✟BRUX☯¹⁴⁵
 • LZㅤㅤㅤㅤㅤ愛
 • !legitㅤ災
 • LALiSAㅤ愛
 • LELEO☂
 • ㅤʟᴀʀᴀ 么
 • LOSTD atheX☯
 • !luisㅤlegit愛
 • ⚡LUKASㅤꪰꪰ☕
 • ∑LITE ᴮᴿ
 • Lyncoln 🥇
 • 🎗 𝐄L♥𝐘
 • ㅤㅤʟɪʙʀɪᴀɴᴀ⁰ᒾ
 • ㅤ⭐LADY⭐
 • LM SILVA BR
 • LzinnXㅤ么
 • ʟ⁷ ʙ ʀ ᴜ x ᴏ
 • LY ㅤKauan
 • LARAᣴᶦᑦª
 • ʟᴋㅤNKziinㅤツ
 • ꧁༒Lk.xit༒꧂
 • @luffyㅤ1v4ㅤㅤ
 • !𝙺ꫀʟ۷ẏոҺօ☂
 • LM кαℓy დ
 • @lockfps__
 • LOLㅤGutsx7
 • lOST愛
 •  ʟᴏᴜᴄᴀᴏ 
 • LOUCÃO 
 • LUꓥ :(
 • !LOIRINㅤ×͜×
 • Ⓥ ʟᴜɪᴢ_ғғ
 • Lua mod♨
 • Layla.xz☕⽀
 • leozin 望
 • L⁴ natanx ✞
 • 021 LUIZ™
 • LIPE.᥊ⱀ
 • ¿? LLORIS 〤
 • Leno Brega ♿
 • Lㅤthur.xit!
 • lopeszin™
 • @luhh ღ
 • LUUK ♈
 • LUFFYㅤ
 • leoㅤㅤ☂
 • LD TREM ²
 • ⚡lince⚡
 • !Ldzinn 7x†
 • Lobo mal×͜×
 • ЈLꓐꓰꓣߠꓧ
 • ʟᴇxɪᴇ ᵍᣘᵉʸ❀
 • LKㅤREI 么
 • ♡LOURO♡
 • LOIROᵈᵉˡᵃ 
 • LBR  ꧁Fael꧂
 • Lbrㅤ꧁꧂
 • LIAH ϟ
 • L O B A ×͜×
 • leozx.rlq7⁷⁷
 • ʟɪᴍᴀㅤ愛ㅤ
 • LAUD ✟MV✟⁕᷼⁕
 • LYONZ
 •  ʟᴀʀᴀㅤ愛
 • Losk⁷ㅤ ᔆᵃᵈ☂
 • @Letícia  ㅤ
 • LmㅤTwo9ㅤ⛺
 • ™LUC4S.XIT
 • LUA  ✿
 • Lʏɴᴄʜ ㅤㅤ☂
 • @lanazk7ㅤ♓
 • ꧁ᵝᵐʷ_Lauiꞩ✟꧂
 • ⓥ ꧁LUCAS꧂
 • @lima sexo!
 • Lucasᵐᵖ⁴⁰愛ツ
 • 【lAcOSTE
 •  L ∆ ꓣ I C A
 • LZxitⓥ
 • LAURY!.x 
 • lᷫeͤoͨⲛⲓⲛⲁ♌
 • LIPE ×͜×
 • ⚓ LOLLA ⚓
 • Lucas ʙᴀʟᴀ☂
 • ༊ʟɪɴᴅᴜ⛅⛅
 • ㅤLOPEZ⁷⁷⁷ᅠ☪
 • ㅤLOPEZ⁷⁷⁷ㅤ✞
 • LZㅤᴾᴴ ᵍˢᵗᶻツ
 • ⒶⓅ Lꓰꓳꓠ ᴾᵀ 
 • Lima.ᶦ ᵃᵐ Z4
 • ꧁LICINHAᯤ⁶⁹꧂
 • lOPEx7!
 • Lima.rlk⚡⼡
 • вߋʟadߋˢᵉˣʸ
 • Ⓥ⚡LUISᵀʷᑋˢ⚡†
 • Ⓥloud.nobre
 • ᎪᏢⅭᅠLꓴᎪŊ ᶸᵐᵖ
 • Lucas sollo✌
 • Limaxㅤ ㅤ
 • l'м Ᏼλחᗪ¡ᗪ౦愛
 • LORD xitadoღ
 • Lukinha⁹⁹ ⳻⳺
 • ✟ LOIRA sx
 • lp__dapaz¹⁵⁷
 • L7 King¹⁵⁷
 • L7 Ðαяк
 • ﹫Lacta.xp⚡
 • !Leticia  ✿〆
 • Lv ғᴜʀɪᴏs
 • luffy ump ⚡
 • Lyon⚡₁₅₇
 • LGZINㅤ✞☯
 • @LⅠλ .sx!
 • !L SCOOBY ⚓
 • LACOSTE ×᷼× 
 • Legit.sxᯤ⁹⁹⁹
 • Leleekkj ✿
 • !Lukzinㅤᵘᵐᵖ
 • lcᅠcalvo么
 • ☯ꤵL͓̽ツ
 • Lightㅤ★
 • loira fof  დ
 • !Loira ⁷⁷⁷ᅠ
 • ʟɢ  ɪsᴀ    ☂
 • Lc βℊ27
 • lUiZAᵐᵖ⁴⁰
 •  L4ㅤDUDUㅤⁿᵗʲ
 • LCP fantasma
 • ᶦ ᵃᵐ ᭄ LUNA文
 • LARAHᵝᵒˢˢ꧁
 • LA ELE ꙮ
 • ✞loirinho.ᣴᔆ
 • @Luffy.7z 愛
 • Lost.x ☯ 
 •  L∪λ.
 • веʟʟa
 • ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ
 • ꧁༒L3ÏTÏCÏA༒꧂
 • ㅤLㅤUㅤFㅤFㅤ†
 • ʟսդаꭆ
 • 🅥 ㅤlua ㅤ҉
 • lys ㇱ
 • L7ㅤDiNike 望
 • LZZINㅤxp!
 • ⛺Luis13y]彡❄
 • layx7  ★
 • •LUANA ㅤⓋ⚡☂
 • LEOₛₓ
 • ㅤLᴜɪនɪꚍѻ †
 • ㅤLᴜɪនɪꚍѻ 
 • lkㅤcalvo
 • !luanzZ sx ツ
 • Ʌടᖺlꫀꭚ
 • ʟᴘᴢɪɴ么
 • LORDㅤPAINㅤ☁
 • ꧁LUIZ 暗殺者☯
 • Ldzinn.87 rs
 • lznx7 
 • !Ꮇlrz7xㅤ望
 • ꓣꓦL Itachi ☁
 • LIPEDAANNA
 • ˣᶤᵗㅤLUIZ☂
 • LIONS ᴮᴿ
 • ᴱᶫ ░ʟ░ᴏ░ʙ░ᴏ░
 • LF✞𝓛𝕱
 • LKS ⚡
 • @LISAᵂᶦᵀ亗
 • LKZINㅤNBs™
 • Luffy .᥊ⱀ
 • loirinㅤxrc
 • ᶦ ᵃᵐʟᴜɪs ⚡
 • Lúcifer
 • LΞ〇ΖⲒⲚ FF
 • LGDㅤWoh7
 • Loiraᴰˢᵉᵗʰ
 • Ls SON GOTEN
 • ⓥㅤliosnㅤ☂
 • Laraꪜ☔
 • LUCiFER 么ぁ
 • ʟᴜɪᴅʜʏ⁷⁷⁷ᅠツ
 • lipe.sx!  ⳻⳺
 • ♤Lucasmtlu◇
 • ☯LÄRÏ☯×͜×
 • ⲙィ ᕈLປǤ   亗
 • ᴹㅤLIZᴾᵃᵐᵒⁿʰᵃ
 • LDZIMㅤM1014
 • lotuszxn! ツ
 • LK ꓫՕꓔꓮ ✿
 • Lxrd Pain ホ
 • ꧁Lucas꧂Ⓥ
 • LIPE7XIS ᶠᵉ
 • Lszinn¹⁵⁷†
 • LATINA ⁷⁷⁷
 • LKZINㅤᵝᵒˢˢ
 • ᵃ Lꫀɾⅾɑ †
 • LUAH RICA
 • little DC7 ⚽
 • ʟᴄ ᴅᴢ⁷ ᴄᴀʟᴠᴏ
 • Lunaㅤღ
 • LIPEMODYT
 • Lola Bunny 
 • Lord iOS  〆
 • ⸙アꜱꪱɋߎȇ L☕
 • LARYᵐᵖ⁵♥
 • ༒LB༒BURGUÊSテ
 • L i m a ☂
 • ღƩꕷፓƩL̮̑Ԭ℟ ღ
 • LUAᵈᵒᶜᵉღ
 • ꓰLꓝA ღ  
 • LB ˣᵒᵗᵃ† ⁶⁹
 • LOS ᎡᎯⵊ ✿
 • @LOIRA 1M
 • luna ღ
 • ʟᴜᴄᴀs ㅤ
 • Lucas ᴿᴶ
 • LΞOƵIN FF
 • LUCAS ᵍˢᵗᶻ꙳⑆
 • LiPE 157ᶸᵐᵖ
 • L Ⅰ ꓑ  ꓰ ꓳ 
 • ʟz.тʜᴇвᴇꜱтあ
 • ϟʟᴀʀɪђ⁰⁰⁷
 • LCTㅤALANツ
 • ㅤ⸸Lilith⸸
 • ᵍᵍ͢ㅤlayze〆☂
 • LꓥNA NOIAღ
 • ʟᴏᴜᴅㅤᴅɪɴɪㅤ么
 • LØBINHA♓
 • LENDARIOS
 • !lorrany 愛
 • LL FURY〆
 • @LUFFY 10M
 • ʟᴜᴄᴀxᯤ⁹⁹⁹☯
 • 『Lꭟᶜᵃˢ』ᵍˢᵗᶻ
 • lαrιѕѕα
 • ᵗᶰᶠ ×᷼×LUA ☪
 • ᕽᐪLOXX
 • LEIDYS ᰔᩚsꜰ 
 • LIVIA  ❀
 • lya.up  愛
 • ツLipizinᯤ⁹⁹⁹
 • Lkzzin₁₅₇
 • Lizzie ☁
 • LIZZINㅤ1v4ㅤ
 • LC.exe  ツ
 • Larih ღ
 • Leozin⁷ 望
 • LL Ꮐᧉøᴠᥲɳꫀ ☂
 • LOST来
 •  ᵀᔿꓣLQꓢ
 • LOUDㅤMENOR !
 • LOST_bruxo⚡
 • Luna♥
 • ✿ ∆LⅠꓠ∆ ✿
 • LEOZINN!ㅤ么
 • luh pipokett
 • !LEOZINNㅤ么  
 • ᶦ ᵃᵐ ʟᴜғғʏᅠꨄ
 • ΝꓥՏꓥ ᅠʟıɴᴇ
 • ぁLUFFYᴿᴊ
 • ʟᴺ࿆ᴠᵉᶮ⁰ᶮ
 • LLㅤrafinha
 • ꜱ౹ʟᴠᴀᅠӒ
 • !Ldzinn    
 • LUCAS DK⁕᷼⁕
 • LOWSER 愛
 • luna ruim ♿
 • LARAㅤ rs!
 • ʟᴜᴄᴀꜱˣʳᶜ ϟ
 • Loud Fênix
 • ʟᴏɪʀᴀㅤˣᵗ
 • Lm Two9 愛
 • LARIぁ
 • L7 Serafim࿈
 • Luazin ⚡1v4⚡
 • ØLP  ᴊꫀꭆꭆꭚ☂
 • Loh.x7愛
 • ㅤLzinㅤxitㅤ:)
 • ꧁ꓝㄐΣLzᷦꚤれ༒꧂
 • ʟᴜғғʏ ᶠᶠ
 • ☂ LopesZ ☂
 • LUFFYᴿᴊ
 • L°NᅠTHEUS
 • LMᅠRUIVꓥᵒᶠᶜ
 • ᙟꬸɇL̼ㅤ☂༒❤
 • Line ¹
 • LLLᅠARTHUR✟
 • Lczin.ip⁷⁷⁷ᅠ
 • le4l  puto
 • LOIRAᴮᴬᴰᅠღ
 • ⓋLÁ ༒ELE〆
 • lυcαѕ
 • loirazzkᅠꚠ
 • loirazzk ★
 • !Luaᅠwinxღ
 • ☯⁶⁹ Luffy ㊄
 • lm  ump  
 • !LUɅ ღ
 • ʟᴏʙᴏ_ᴍ4ᴜㅤꪰꪰ
 • LOUDᅠKURONO
 • lunnaᅠ☁
 • Lᴇᴜʟᴇ͢ᴜᴹˣᴻ
 • LENDARiOS✌☜
 •  Ⓥ LAJOTA ™
 • ʟᴀᴢɪɴ 亗
 • Luquet4҉ᅠᵍᵍ
 • LㅤUㅤCㅤAㅤS ㅤ༒
 • !Lukxsㅤツ☔
 • LIPIZIN⁴⁴⁴ㅤツ
 • !Lopes.xp 愛ᅠ
 • LiZZㅤ
 • ⓥLczinn.xit⚡
 • ㅤ@llunw7
 • ʟսΙsꪱꓠнߋ
 • luana.ⁿᵗʲ  
 • Lorranㅤღ
 • Lisa ᅠ
 • LEVI¹⁵⁷
 • lUiZㅤ
 • LINDINHAㅤ✓
 • ʟᴜғғʏ.爱ₑᵪₑ
 • LAᅠELEᴋɪʟʟ ☂
 • ꧁legoffh4x༒
 • ᎶꓮLXIA㉆
 • @Laisᅠホ
 • Ladyᅠbraba♡᭄
 • †ㅤʟɪɴᴅᴏ
 • †ㅤʟɪɴᴅᴀ
 • †ʟɪɴᴅᴀㅤㅤ
 • ꧁ʟᴏsㅤᴘsɪᴄᴏㅤ™
 • Legit ★
 • Lolicomㅤohy
 • LXT Darkʰˢ
 • ʟᴢɪɴ †⚡
 • ₦ɛlꚛяɛ
 • ㅤLEVELUPツ
 • Lzinᅠonly
 • L i e b eㅤㅤ
 • Lcᅠonly
 • lavine rs!
 • ʟᴇʟᴇᴄᴏ
 • l u a★⸺♪
 • ᏴƝ7ᅠLOPES
 • LUFFY
 • ♪ LUA ™ᅠ★
 • LULUᴅᴏᴍᴀᴜ
 • Locking  ᵐᵈᵐ
 • ×͜×LkzinXᯤ⁶⁹
 • ♱LordᅠDemon♱
 • LGTᅠThax愛
 • !Luidyᅠᅠᅠip乡
 • lucas☂彡
 • LTEㅤᴾᴿᴼ
 • LM_Mzin ᔿᴰᔿ
 • ꧁light_fury꧂
 • Lzzㅤ100amor
 • LIPEMODS♊
 •  !lexZnᅠ么ᅠ
 •  !lexZnᅠ愛
 • LORDE TIAGO
 • LADYㅤ
 • Lipeㅤㅤrico
 • LIPEㅤRICO
 •  Lᅠtrem 🚂
 • LUUHᅠ ֟፝
 • loserᅠ:'(
 • ∆ꚰꓰL∆ꚰ∆Ͳㄖ
 • L U P I N Aᭂ
 • LZZᅠ〆
 • liNDAⱽˡᴵᴴ
 • LeBlanc ᅠ♰
 • Lc Is back
 • Lᴀᴄᴏsᴛᴇㅤ!rs
 • LEBLONㅤL$ᶠᵉ
 • LOUD B ꓥBI꙳
 • ʟᴅɢ ᴘɪᴇʀʀɪ
 • ꓐꓗᅠʟᴀʀɪ
 • Luffyᅠᴵᵂᴺᴸᅠ☯
 • LOS WS RICO☂
 • ᴮʟㅤᴍɪᴄʜᴇʟᴇ
 • Lessa ˢˣ
 • L7ㅤLKZINㅤ♰
 • ☁ ᅠⅯⅰL A 
 • ʟᴇᴏᴀㅤ
 • ᅠ ⅯⅰL A ༆
 • ᅠ꧁ ⅯⅰL A ꧂
 •  !LznᅠPutᴏ
 • ﹫laraᅠgata
 • Leviz  愛
 • ! LARI.xz
 • lindaᅠrs💤
 • L7ᅠdela ᅠ♥
 • lzᅠseidel!.愛
 • ⓋLá ༒Ele×͜×
 • lealᅠoprime
 • lost֟፝
 • Lacosteᅠ100k
 • LEONINA
 • Lostᅠxit
 • LOIRINHAღ 
 • LOIRINHO♱
 • ᴵ ᴬᴹ luna ᅠ
 • ᯤLagadoᯤ
 • ⓋLAGADOᯤ⁹⁹⁹
 • ࿅ᅠꤍᥝຣꤍᥝⅴ℮ʟᅠ࿅
 • LucasᅠUMPდ
 • L&Mᅠ☪
 • Ⓥ LELOTV  ☂
 • L I ꓑ ꓰ Ζ X
 • ᥊ⱀ!ʟᴜᴄᴋ7
 • ʟᴏʙɪɴʜᴀ ᣵªᵈ愛
 • ʟᴏʙᴏ¹⁵⁷
 • Lipeᅠfarias
 • LUA✿༉
 • Lcbebelㅤ1V4☂
 • ʟᴇɢɪᴛʜ
 • LORRAN⚡
 • lczinn xiT ⚡
 • ʟߋօꛖღ
 • LW ᵇᵒᵗᙆᶤⁿ ☯
 • LUCꓥSZX 
 •  layss .xs@
 • LINDINᵐᵖ⁴⁰
 • Lethy⁷ L4☕
 • @lh.zz ꛍ
 • LIL WD 2G
 •  Lívia ↗↖
 • ʟᴀʀɪssᴀ ♥
 • LGS_ λ᱅ᴊⲟ ❀
 • ᴾᴹㅤʟɪᴘᴇ⁷⁷⁷♡
 • ㅤLOIRA 
 • LiI BaBy乡
 • LionㅤSHARK™
 • LkZinㅤrs
 • LDᅠEROS★
 • LDᅠEROS×᷼×
 • ꞘLᎪᅠGUSTA⁷
 • love Matheus
 • LGDᅠ@ꓖꓣꓰꓖꓳ 
 • Lil Lari²⁹ ꚠ
 • Lil Lari²⁹ 
 • LOKZ'⸙
 • +19ㅤluffy☂
 • Lopes通
 • L͛╚7╝
 • ㅤㅤLuanᶠᵉᅠ
 • LEOㅤSaRadO
 • L⁷ᅠɅϻᦞriΝ
 • ⓋᅠLDZINN™
 • Luiʓinㅤⁿᵗʲㅤ么
 • LUCASᅠnóiaᅠ
 • ꧁LuisFF꧂
 • L7ⁿᵗʲㅤ
 • los angels™
 • LOUDᅠTHURZIN
 • LOUDᅠDIONIS
 • @ʟᴜᴄᴀsᅠ♡
 • ʟɴᴅㅤɴɪɴᴊᴀ 
 • ʟɴᴅㅤᴢᴇᴜꜱ 
 • LOUDㅤNEYMAR亗
 • luciᅠ★
 • ludy✿
 • LⅭP ʟɪᴜ₁₅₇
 • LⅭP ʀɪᴏ™
 • LⅭP ʀɪᴏ xit
 • @LOWㅤ ITACH⸸
 • Luxinya★☂
 • ʟᴀ  ᴍɪʟɢʀᴀᴜ༬
 • LACOSTE ❖
 • ❖LACOSTE ❖
 • ❖LACOSTE❖
 • LÚ C⸸FER 
 • Linconㅤㅤ☯
 • L7ㅤꪰ
 • Lucas ⸙
 • @lipe.sx愛
 • LIGHT炎
 • Lkzin.ipᅠ么
 • Luffy. ༒
 • Lmᅠtw09 ㅤ文
 • LU ꓥ ✿
 • LSKㅤNITRON☯
 • LOBOㅤ⚡
 • LACOSTE₁₅₇
 • ¹²¹ㅤʟɪɴᴅᴜㅤ†
 • LightFovᅠッ
 • დ LARISSA დ
 • ʟʌᴄᴏѕτᧉᕽ
 • LOSᅠGIRLSᅠ†
 • ᅠLOBA꙰
 • -70ᅠLUA ♀️
 • LUCKYㅤONㅤˣᐪ
 • lua  psico ★
 • laraᅠd'raça
 • LIDINHAㅤFFヅ
 • ꛍмаʟᴠаᴅᾶⲟꛍ
 • ʟᴅɴᅠʟᴜᴀ.sx
 • ʟɢᅠLETY ˢᵉˣʸ
 • LT-ᅠTREVO ✿
 • LOUDSOMBRꓥ
 • !Lisaㅤgzt დ
 • Lenda ☯
 • Liceᅠt'soca 
 • ʟᴋᅠᴅᴀᅠʙɪᴀ
 • Lucas.xit  ッ
 • ツ・L・u・m・i・ツ
 • LADRÃOᅠ〄
 • !LBㅤDOㅤRNㅤ愛
 • Lacostadoツ
 • ʟᴏᴜᴅᅠᴛʜᴜʀ
 • ㅤlOST
 • ㅤlOSTⓋϟ愛
 • lagadoᅠᯤ⁹⁹⁹
 • ʟ៱ꙮ☪ғᴜʀɪᴀ་༭
 • ꧁LISBOA꧂
 • lanna‹‿›⁍⁍⁍
 • ʟᴀᴜʀᴀ༄ᶦᶰᵈ᭄
 • Luna off★
 • ⓋꞘߋꭗ ΕliƬeツ⚡
 • LOIRINHẠ
 • LGDㅤHakaiあ
 • !luczinㅤ愛
 • !Luckzin.ip愛
 • ᶦ ᵃᵐ ʟᴢɴ ☂
 • LUISiNX☯
 • Ϟ ︙Lߎⲕʏ 么
 • Los ᴮᴿ☯
 • ꓪꓖꓜꓠꓠ.ꝒL
 • Lilitoㅤ☯
 • little nine9
 • 么LACOSTEᶸᵐᵖネ
 • 丂廾ㄨㅤlevel8
 • ΛŁŤϞ LETHYSX
 • ᶦ ᵃᵐʟᴇғᴛʏͭ
 • LAF R̴zin愛
 • ʟᴀʀɪɴʜᴀᵇʳ 望
 • L'A Capone  
 • Lipe xit ☂
 • LOSㅤ!

Nomes com a letra L

Aqui estão ideias de nicks com a letra L. Clique neles para saber mais.

Sobre a letra L

A letra L, décima segunda letra do alfabeto, possui uma forma simples e elegante, com uma linha vertical e uma curva suave na base. Sua pronúncia é caracterizada pelo som líquido e aveludado, produzido ao tocar a ponta da língua no céu da boca. Curiosamente, a letra L tem origem no alfabeto fenício, onde era representada por uma letra chamada "lamed", que significa "bastão" ou "cajado". Ao longo da história, a letra L passou por diversas transformações, sendo adaptada pelos gregos, romanos e, posteriormente, pelos povos germânicos. Hoje, a letra L pode ser encontrada em diferentes estilos tipográficos, como cursiva, gótica e serifada, enriquecendo a diversidade visual e fonética das palavras.

guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments

TOP FERRAMENTAS

Disponível no Google Play